گوشواره میخی مدل دایره ای دالبری

  • گوشواره میخی
  • مدل دایره ای دالبری
  • رنگ کالباسی
  • سبک