روغن برنزه کننده حاوی آرگان بی یلندا با SPF 6

  • مرطوب کننده و آبرسان پوست
  • ایجاد رنگ برنزه
  • حاوی روغن آرگان، کره کاریته و روغن ماکادامیا
  • حاوی ویتامین E